Bandenhotel Almelo - bandenhotel Almelo is haar sterren meer dan waard.

Disclaimer

Disclaimer voor bandenhotel-almelo.nl

Algemeen

Bandenhotel Almelo, hierna te noemen Bandenhotel Almelo, verleent u hierbij toegang tot bandenhotel-almelo.nl (de Website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Bandenhotel Almelo en derden zijn aangeleverd. Bandenhotel Almelo behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen. 

De informatie op de Website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Bandenhotel Almelo.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Bandenhotel Almelo.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Bandenhotel Almelo. KopiÎren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Bandenhotel Almelo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.